Miłość duchowa okna pajęczno

Miłość duchowa


Można ją określić jako ten wyższy poziom miłości, miłość powiązaną z sferą ducha i naszymi uczuciami. Jest to miłość w której najważniejszym aspektem nie jest sam stosunek fizyczny, ale bliskość drugiej osoby, możliwość znalezienia w niej oparcia i czyste, bezinteresowne uczucie, które sprawia, że ta druga osoba staje się dla nas najważniejsza na świecie i najpiękniejsza pod wszystkimi względami. Oczywiście jeśli zauważać będziemy wady, to nie będzie to złe, gdyż każdy z nas nie jest idealny, a ważna jest umiejętność akceptowania niedoskonałości partnera niż usilne próby ich likwidacji, które czasami mogą pogorszyć tylko sprawę, a czasami nawet doprowadzić do rozpadu całego związku, co z pewnością nie jest mile oczekiwane. Ten typ miłości będzie proklamował przede wszystkim kościół chrześcijański, twierdząc, że jest to miłość najdoskonalsza.